Reparaties

reparaties2Tubb Sport kan ook sportprijzen repareren. Tegenwoordig worden met name de kleine bekers vaak gemaakt met de deksel er vast op. Vroeger werd de deksel er echter los op gezet, waardoor bekers gemakkelijk uit elkaar konden vallen. Tubb Sport kan voor u dit soort bekers weer repareren.

Heeft u een wisselbeker waar geen graveerplaatje meer opgezet kan worden, dan kan er een extra blok onder gezet worden. Zodoende kan de wisselbeker weer jaarlijks gegraveerd worden en hoeft er geen nieuwe beker aangeschaft te worden.

reparaties1